Här skriver jag i LO-tidningen om varför Martin Buber är att föredra framför…tja, låt säga Mia Törnblom. Det finns naturligtvis uppenbara litterära skäl som gör att man kommer fram till samma slutsats, men nu var det inte det ärendet jag var ute i för en gångs skull.