Jag har förberett mig ordentligt inför två veckor på Öland utan någon som helst aktivitet på det där internet, som ni kan se. Det ska bli outsägligt skönt. Medan jag är borta kan ni fundera över herrarna Orups och Mauros diametralt olika sätt att hantera samma dilemma:

Orup – Säg inte hans namn

Mauro Scocco – Vem Är Han

Glad midsommar & sommar!