Jag har varit i Skåne i dagarna tre och en halv. Det innehöll arbete, vänner, kattungar, kommunistisk konst, rundturer i parker, sandstorm på Österlen och framförallt MAT. Det var god fisk, det var gnocchi, det var ålburgare (det var första gången i vuxen ålder jag åt den politiskt inkorrekta varelsen), det var vietnamesiskt, och frukost i olika former. Outstanding bra.

Ja, och sen åkte jag hem till de absolut klokaste, vackraste och älskvärda av systrar: