Det här är Girl holding lemons av William-Adolphe Bouguereau, från 1899. Ja, ifall det var någon som hade planerat att opponera sig mot min utläggning nedan om citronens utsökta skönhet och allmänna förträfflighet.  Var god svälj den invändningen, tack.