Här funderar jag helt kort över religionens plats i vår samtid.

På fritiden funderar jag väldigt mycket över hur man skulle kunna motivera att en ansenlig del av ens sambos avgångsvederlag bör gå till balkongmöbler från Grythyttan. Det är typ svårare än teodicéproblemet.