Människan romantiserar ju inte bara saker i total okunskap om desamma, ibland består kärleken verkligen i att känna och veta. Ungefär som med mig och Apple. Den här månaden har jag införskaffat en iPhone och idag också en MacBook, och det är verkligen alldeles fantastiskt. Min tillvaro är om inte lyckligare så åtminstone gladare. Inte minst är min arbetssituation nu en estetiskt tilltalande sådan, vilket faktiskt inte ska förringas när man bedriver en kreativ verksamhet (eller vilken annan verksamhet som helst om jag tänker efter). För den inneboende Luther som jag ärvt i rakt nedstigande led från min mor är det en lite svårare dag idag, eftersom han/hon är av åsikten att sparkontot aldrig får röras, no matter what. Jag ska nu ägna en liten stund åt att förklara för honom/henne att det finns utrymme för det här lilla äventyret i min firma, eftersom jag inte bara betalar skatt oerhört pliktskyldigt utan också tio procent för mycket (om man ska tro min revisor, och det får jag vid gud hoppas att man kan), sen ska jag läsa Dostojevskij.