Jag tycker det är motiverat att ställa den här frågan:

Varför finns det så få ”begåvade, intelligenta, klarsynta, välformulerade, självständiga och genuint excentriska” – MÄN?

Tron på deras existens bygger på en allmän – och tyvärr mycket utbredd – villfarelse.